Zvýšení paušální daně a záloh pojištění pro OSVČ v roce 2023

8. října 2022

Růst cen bude patrný ke konci letošního roku a začátkem roku následujícího. To platí pro sociální a zdravotní pojištění a také pro paušální daně pro OSVČ. Paušální daň navíc může nabýt zcela jiné podoby a otázkou jejího financování zůstává. Provést všechny potřebné výpočty nebo vyhledat daňové poradenství je bezesporu chytrý nápad.

OSVČ a zdravotní pojištění podléhají každoroční úpravě. Rok 2023 nebude jiný. Výše všeobecného vyměřovacího základu bude 38 294 korun a přepočítací koeficient pak 1,0530, podle současného návrhu nařízení vlády, které mimo jiné upravuje redukční kritéria pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023. V důsledku toho je předpokládaná průměrná mzda pro nadcházející rok 40 324 korun.

Ze současných 2 841 korun na 2 944 korun tak v roce 2023 činila minimální záloha na sociální pojištění pro OSVČ pro hlavní činnost 103 korun. Minimální pojistné na OSVČ stoupne z 1 137 korun na 1 178 korun, navýšení o 41 korun.

Z našich propočtů vyplývá, že záloha na zdravotní pojištění na hlavní činnost na příští rok bude činit 2 722 korun. V důsledku toho dojde k navýšení o 95 korun. Podnikatelé by však měli být opatrní při placení záloh na sociální a zdravotní pojištění. Zatímco zálohu na sociální pojištění je nutné zaplatit v průběhu aktuálního měsíce, zálohu na zdravotní pojištění je nutné zaplatit do osmého následujícího měsíce. To znamená, že poslední pracovní den daného měsíce musí být finanční prostředky připsány na sociální správu. Až po vyplnění Přehledu o příjmech a nákladech za rok 2022 musí pokračující podnikatel platit zvýšenou částku záloh. Vyšší zálohy jsou již plané pro všechny, kteří zahájí podnikání v lednu 2023.

Příští rok se paušální daň opět zvýší.

Paušální daň ovlivňuje i zvýšení sociálního a zdravotního pojištění. Ten se skládá z 1,15násobku minimálního pojistného na sociální pojištění, 1,15násobku minimální zálohy na zdravotní pojištění a stokoruny daně z příjmu. Paušální daň pojistné na zdravotní pojištění by tak pro příští rok mělo činit 2 722 korun, pojistné na sociální pojištění 3 386 korun a daň z příjmu 100 korun. Zásadní paušální daň pro první pásmo by tedy měla být 6 208 korun. OSVČ je povinna platit měsíční paušální daň ve výši 5 994 korun za aktuální rok.

Do 10. ledna následujícího roku můžete znovu zažádat o paušální daň. Poté musí být peníze uhrazeny do 20. dne v měsíci, na který byla záloha poskytnuta. Paušální daň by se však mohla změnit. Vládní návrh, který by rozděloval systém paušální daně do tří kategorií podle výše příjmů, bude ještě projednáván ve Sněmovně reprezentantů. O tento režim by mohli požádat i lidé, pokud by jejich roční příjem byl do dvou milionů korun.

Podle současného znění návrhu bude měsíční paušální daň činit 16 000 korun pro příjmy mezi 1 milionem až 1,5 milionu korun a 26 000 korun pro příjmy mezi 1,5 a 2 miliony korun. Součet by byl 6 208 korun pro nejnižší pásmo do 1 milionu korun.

Porovnejte si HPP mzdu s OSVČ odměnou
HPP hrubá mzda
90 000
0 Kč
250 000 Kč
OSVČ obrat za měsíc
80 000
0 Kč
220 000 Kč

Čistý příjem: 68 000 Kč/měsíc

Autor článku
Adam Pavlát
Python - DevOps - CTO in Nearby
linkedin.com/in/adam-pavlat/