Kdy se OSVČ stává plátcem DPH?

7. října 2022

Pokud vaše roční tržby za posledních 12 měsíců přesáhly 1 milion korun, musíte se zaregistrovat jako plátce DPH. Existují však okolnosti, kdy je svobodný souhlas s platbou užitečný. Jak se zaregistrovat na finančním úřadě jako plátce DPH a co to pro vás obnáší se dozvíte v tomto článku.

Jak se změní vaše zkušenost jako plátce DPH?

S touto daní nemáte vůbec co do činění, pokud neplatíte daň z přidané hodnoty. Když se ale stanete plátcem, musíte kromě uplatnění a placení DPH také uchovávat evidenci DPH. Nutné je pravidelné podávání kontrolních hlášení a přiznání k DPH.

Kdy se stáváte plátcem DPH?

Za dvanáct po sobě jdoucích měsíců si vyděláte více než milion korun.

 • Zakoupili jste nemovitost v důsledku fúze, prodeje nebo privatizace společnosti.
 • Obdrželi jste obchodní podnik od zesnulé osoby, která platila DPH.
 • Až uplyne rok od registrace k DPH, můžete uvažovat o zastavení platby. Za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců však váš obrat nesmí přesáhnout 1 milion korun.

Jak DPH funguje v praxi?

Pro platbu DPH se používají tři sazby.

 • základní 21 %,
 • 15% sníženo
 • 10% sleva

Když nakupujete produkty s DPH (a v důsledku toho platíte daň), máte nárok na vrácení zaplacené daně státu.

Naproti tomu musíte státu zaplatit daň, kterou jste vybrali od svého zákazníka, když jste mu prodali zboží, které zahrnovalo DPH.

Ukážeme si to na příkladu

Cena produktů včetně DPH je 1 210 Kč. Daň z přidané hodnoty přijde na 210 Kč se sazbou 21 %. Po provedení platby musíte těchto 210 Kč zaregistrovat a na konci zdaňovacího období (měsíční nebo čtvrtletní) požádat stát o vrácení.

DPH vyjde na 329,75 Kč při prodeji produktů za 1 900 Kč včetně DPH. Spotřebitel vám zaplatí daň, kterou pak musíte na konci zdaňovacího období vrátit státu.

Váš hrubý zisk je 690 Kč po nákupu za 1 210 Kč a prodeji za 1 900 Kč. Kromě toho jste však povinni zaplatit státu DPH ve výši 329,75 Kč a navíc vám bude proplaceno 210 Kč.

Celá vaše platba DPH tedy bude 119,75 Kč a váš reálný zisk 570,25 Kč.

Kdy je výhodné se dobrovolně zaregistrovat do registru plátců DPH?

I když to zákon nevyžaduje, může být registrace k DPH v některých situacích výhodná:

 • Nakupujete od zákazníků platících DPH více produktů nebo služeb, než prodáte. Poté vám stát sníží cenu a vrátí vám zaplacenou DPH.
 • Většina vašich klientů jsou plátci DPH. Plátci DPH jej mohou odepisovat a zboží a služby se tak zdají být dostupnější. Některé významné korporace téměř nikdy nenakupují od neplatičů.
 • Předměty můžete nakupovat v ČR a prodávat je podnikatelům v jiných členských státech EU nebo jinde (zde se nemusí jednat o podnikatele).
 • Své služby poskytujete především majitelům firem s pobočkami v jiných zemích EU, kteří se registrovali k DPH. V této situaci je za daň odpovědný spotřebitel služby.
 • Platíte standardní sazbu DPH za nákupy zboží nebo služeb, ale za prodej si účtujete nižší sazbu (10 nebo 15 %). Vaše marže se v důsledku toho zvýší. K tomu často dochází například v zemědělství a stavebních firmách.
 • Chcete získat cenný kus majetku. Pokud platíte DPH, máte nárok na odpočet.

Kdy se plátcovství DPH nevyplatí?

 • Pokud konkrétně poskytujete produkty nebo služby neplátcům DPH. To je způsobeno tím, že byste museli navýšit celou cenu zdaněním celé prodejní ceny včetně marže.
 • Pokud musíte prodávat za standardní sazbu (21 %), i když jste nakoupili za nižší sazbu DPH (10 nebo 15 %). V takovém případě byste byli povinni vrátit státu peníze.

Jak se dostat do registru plátců DPH?

Vyplněním jednotného formuláře a jeho odesláním na finanční správu se zaregistrujete do registru plátců DPH. Doporučujeme vám zaregistrovat se online (pokud se rozhodnete vyplnit papírový formulář, ujistěte se, že se jedná o nejnovější verzi platnou od 1. ledna 2015). Aplikace je přístupná prostřednictvím aplikace finanční správy EPO.

 1. Klikněte na Elektronická podání finančního řízení.
 2. Ve druhém kroku vyberte Elektronické formuláře.
 3. Přejděte na stránce dolů a vyhledejte podnadpis pro registraci.
 4. Kliknutím sem získáte přístup na adresu URL stránky „Žádost o registraci k dani z přidané hodnoty, platná od 1. ledna 2015“.
 5. Vyplňte formulář.

Vyplnění samotného formuláře je jednoduché, doporučujeme však přiložit přílohu pro urychlení procesu registrace na finančním úřadě. V této příloze poskytnete důkaz o tom, že podnikáte, a také své roční tržby. Například faktury, smlouvy s obchodními partnery nebo v případě nedávno založené s.r.o. prezentace obchodní strategie. Můžete si prostudovat formulář žádosti finančního úřadu o registraci.

Pokud k žádosti přiložíte tuto přílohu, registrace by měla proběhnout hladce a do 15 dnů byste měli mít osvědčení o registraci k DPH.

Pokud ale nyní máte povinnost platit DPH, na potvrzení nečekejte. Začněte ihned platit své požadavky na DPH a do 15. dne následujícího měsíce musíte požádat o zařazení do registru plátců DPH. Úřady vám mohou uložit pokuty, pokud se zaregistrujete zpětně a během této doby nesplníte své povinnosti. A například v případě kontrolních hlášení nejsou nízké.

Jaké jsou povinnosti plátců DPH?

Jako plátce DPH nyní dlužíte následující povinnosti:

 • Musíte spotřebitelům poskytnout daňovou dokumentaci. Do záhlaví faktury tedy napište Faktura – daňový doklad. Dále musíte uvést, že na faktuře platíte DPH.
 • Daňová evidence a dokumentace musí být archivována po dobu minimálně deseti let.
 • Daňové přiznání jste povinni podat každý měsíc do 25. dne následujícího kalendářního měsíce na základě daňové evidence.
 • Podáte přiznání k DPH, vyplníte kontrolní hlášení a provedete platbu DPH na konci každého zdaňovacího období (viz níže).
 • Fakturační řešení Fakturoid například zjednodušuje vedení daňové evidence a tvorbu dokladů pro přiznání k DPH a kontrolní hlášení.

Jaké můžu zvolit zdaňovací období? Měsíc nebo čtvrt roku?

Zdaňovací období trvá vždy jeden měsíc po celý první kalendářní rok nově registrovaného plátce DPH, což vyžaduje měsíční odvody DPH, přiznání k DPH a kontrolní hlášení. Po uplynutí ročního období máte možnost požádat o přechod na čtvrtletní platby. Poté vstoupí v platnost 1. ledna příštího roku. Můžete tak však učinit pouze v případě, že máte nárok na čtvrtletní platbu DPH.

 • Obrat za předchozí rok, měřený od roku, ze kterého chcete upravit zdaňovací období, nebyl větší než 10 milionů korun.
 • Jste důvěryhodným plátcem DPH.
 • Na změnu upozorníte správce daně (nejlépe zaškrtnutím změny zdaňovacího období v daňovém přiznání podaném do konce ledna).

Nastavení zdaňovacího období používejte opatrně. Na peníze, které tvoří DPH, je třeba pohlížet jako na státní majetek, který je výhradně svěřen do vaší úschovy. Zvažte to a odložte si peníze na pokrytí DPH.

Na druhou stranu někteří podnikatelé považují platbu DPH za bezúročnou půjčku s tříměsíční splatností, kterou mohou mezitím vyměřit.

Porovnejte si HPP mzdu s OSVČ odměnou
HPP hrubá mzda
90 000
0 Kč
250 000 Kč
OSVČ obrat za měsíc
80 000
0 Kč
220 000 Kč

Čistý příjem: 68 000 Kč/měsíc

Autor článku
Adam Pavlát
Python - DevOps - CTO in Nearby
linkedin.com/in/adam-pavlat/