2xHPP na hlavní a daně v roce 2022

5. října 2022

Během roku 2022 pracovalo několik zaměstnanců pro mnoho zaměstnavatelů. Přesto se daňové povinnosti zaměstnance liší v závislosti na okolnostech. Podívejme se na některé příklady z reálného světa. Zaměstnanci nyní mění zaměstnání častěji než v minulosti a mnozí využívají vynikajících podmínek pozitivního ekonomického klimatu k vyšším příjmům. Proto je běžné, že se během roku pracuje pro dva a více zaměstnavatelů. Za určitých okolností jsou však pracovníci poté povinni podat daňové přiznání.

Roční zúčtování daně může provádět zaměstnavatel.

Zaměstnanci, kteří v průběhu roku pracovali pro více zaměstnavatelů, ale v žádném měsíci nepracovali u dvou zaměstnavatelů současně, u nichž by byla sražena záloha na daň z příjmů, mohou požádat o provedení ročního zúčtování daně posledního zaměstnavatele. Mzdová účetní musí v této situaci doložit potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2022 od všech předchozích zaměstnavatelů. Předpokladem je podepsání daňového prohlášení každým zaměstnavatelem.

Od podání daňového přiznání jste osvobozeni, pokud

  • Do mzdové účtárny vašeho současného zaměstnavatele jste doručili potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti od všech předchozích zaměstnavatelů.
  • Nepracovali jste pro více zaměstnavatelů současně.

Příklad: použijeme údaje o nezaměstnanosti a nové zaměstnanosti z roku

Od ledna do dubna 2022 byla paní Jana zaměstnána ve společnosti AB. Paní Jana v květnu ani červnu 2022 neměla práci, ale od 1. července téhož roku nastoupila do firmy XY. Daňová prohlášení pro zaměstnavatele AB a XY podepsala paní Krlová. Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2022 získala od zaměstnavatele AB po skončení pracovního poměru. Tento certifikát předá paní Krlová mzdové účtárně společnosti XY.

Paní Jana může požádat zaměstnavatele XY o zpracování ročního zúčtování daně za rok 2022, protože z těchto dvou zaměstnání neměla žádné jiné zdanitelné příjmy mimo mzdy. Protože paní Jana v květnu a červnu nevyužila měsíční základní slevu na poplatníka ve výši 2 570 Kč (protože byla nezaměstnaná), bude mít po provedení ročního zúčtování daně nárok na vrácení daně. Na daňových zálohách totiž v roce 2022 zaplatila více, než byla její roční daňová povinnost.

Kdy jsem pivinný podat daňové přiznání?

Zaměstnanci, kterým byly v roce 2022 v průběhu určitého měsíce sraženy zálohy na daň z příjmů z hrubé mzdy u obou společností a současně pracovali u dvou různých zaměstnavatelů, jsou povinni podat daňové přiznání. Roční zúčtování daně jim zaměstnavatel nemůže provést. Všichni zaměstnavatelé vám musí poskytnout potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2022. Tato potvrzení jsou zásadní součástí přílohy daňového přiznání.

Je nutné podat daňové přiznání:

  • Současně jste pracovali pro dva různé zaměstnavatele.
  • Ze své výplaty jste zaplatili daň z příjmu předem.

Příklad: dvě práce na částečný úvazek

Po úspěšném dokončení středoškolského vzdělání v květnu 2022 měl pan Petr poslední prázdniny před nástupem do zaměstnání 1. září. Od 1. září 2022 však bude pan Petr pracovat na částečný úvazek pro dvě různé společnosti. Pan Petr si musí zpracovat vlastní daňové přiznání, i když bude v roce 2022 zaměstnán pouze čtyři měsíce. Za měsíce září až prosinec obdržel od dvou zaměstnavatelů souběžné platby záloh na daň z příjmu. Přestože pracuje pouze část roku, uplatňuje pan Petr v daňovém přiznání slevu na dani na poplatníka v celkové výši 30 840 Kč.

Snížení daně se na poplatníka uplatní vždy v plné roční výši za celý kalendářní rok. Dodatečně si pan Petr uplatní do daňového přiznání slevu na studenta ve výši 2 680 Kč (335 Kč x 8 měsíců). Pan Petr bude mít nárok na vrácení daně, protože v měsících leden až srpen neměl žádné příjmy, na které by uplatňoval slevu na poplatníka a slevu na studenta, a tyto slevy na dani za tyto měsíce uplatní i ve svém daňové přiznání.

Přividělal jsem si na dohodu o provedení práce

Z celkové měsíční náhrady se odečte 15% srážková daň, pokud sjednaná náhrada činí 10 000 Kč a méně a zaměstnavatel nepodepsal prohlášení k dani. Zaměstnanec, který má hlavní pracovní poměr pouze u jednoho zaměstnavatele a pobírá další kompenzace na základě smlouvy o poskytování služeb za maximální měsíční platbu, není povinen podávat daňové přiznání, i když to může být za určitých okolností výhodné. Pokud navíc nejsou daňové úlevy a odpočty plně využity, vzniká nárok na vrácení srážkové daně.

Příklad: nárok na daňovou vratku

Pan Karel pobírá oprávněný starobní důchod. V červenci a srpnu podepsal smlouvu o provedení práce za měsíční mzdu 10 000 Kč, čímž si přivydělával, nepodepsal však prohlášení k dani. Odvedl srážkovou daň v celkové výši 3 000 Kč. Od září do prosince měl brigádu s hrubou mzdou 18 000 Kč týdně.

Jelikož pan Karel vyplnil u své firmy daňové přiznání a uplatnil slevu na poplatníka ve výši 2 570 Kč, měsíční záloha na daň činila 130 Kč (18 000 Kč 15 %) 2 570 Kč. Výnos ze smlouvy o provedení práce a na zkrácený úvazek bude zahrnut do daňového přiznání pana Karla za rok 2022. Pan Karel má nárok na vrácení daně ve výši 3 520 Kč (3 000 Kč + 130 Kč 4 měsíce ) v důsledku uplatnění slevy na poplatníka ve výši 30 840 Kč.

Porovnejte si HPP mzdu s OSVČ odměnou
HPP hrubá mzda
90 000
0 Kč
250 000 Kč
OSVČ obrat za měsíc
80 000
0 Kč
220 000 Kč

Čistý příjem: 68 000 Kč/měsíc

Autor článku
Adam Pavlát
Python - DevOps - CTO in Nearby
linkedin.com/in/adam-pavlat/