Jaké jsou minimální zálohy pro OSVČ v roce 2022?

4. října 2022

Osoby samostatně výdělečně činné mohou mít v roce 2022 potíže v důsledku výrazného zvýšení minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění. Jak moc se ještě vyvinou? Zvýšila by se také paušální sazba daně?

OSVČ v letošním roce počítají s výrazným nárůstem požadovaných minimálních měsíčních odvodů. Jaký bude nárůst vkladů? O kolik se zvýší odvody OBZP a paušální daň?

Kolik navíc zaplatí OSVČ v roce 2022 v poměru k požadovaným minimálním měsíčním platbám sociálního pojištění?

Pro primární činnost OSVČ v roce 2022 budou minimální zálohy na sociální pojištění 2 841 Kč.

Výpočet minimální měsíční zálohy pro OSVČ

Jako základ pro výpočet slouží průměrná mzda za rok 2022. Všeobecný vyměřovací základ pro rok 2022 je 36 119 Kč, přepočítací koeficient je 1,0773.

 • Průměrná mzda v roce 2022 tedy bude 38 911 Kč.
 • Pro rok 2021 byla stanovena průměrná mzda 35 441 Kč.
 • Průměrná mzda se také používá pro výpočet sociálního pojištění.
 • Minimální měsíční vyměřovací základ je 9 728 Kč (resp. čtvrtina průměrné mzdy, resp. 38 911 Kč).
 • Minimální zálohu na sociální pojištění zaokrouhlíme na nejbližší Kč a dáme na 29,2 % z minimálního měsíčního vyměřovacího základu.
 • Minimální měsíční záloha na sociální pojištění bude činit 2 841 Kč, tedy 9 728 Kč * 29,2 %.
 • Všimněme si také, že v roce 2021 bude mít OSVČ povinnost platit na sociálním pojištění minimálně 2 588 Kč měsíčně. Měsíční nárůst se rovná 253 Kč meziročně (3 036 Kč ročně).

Vedlejší činnost OSVČ - minimální výše měsíční zálohy na sociální pojištění

Například osoby samostatně výdělečně činné, které provozují své podnikání při zaměstnání, ve škole, v důchodu, na mateřské dovolené nebo pobírají rodičovskou pomoc, vykonávají vedlejší činnost.

 • Úroveň příjmu je podstatná. OSVČ, která vykonává vedlejší výdělečnou činnost, je osvobozena od placení sociálního pojištění za zdaňovací období, pokud její výdělky dosahují maxima.
 • Určující částka (hranice) pro rok 2022 je 36 119 Kč 1,0773 2,4, což je 2,4násobek průměrné mzdy.
 • Hranice pro odvod sociálního pojištění pro rok 2021 je 85 058 Kč. Strop bude v roce 2022 činit 93 387 Kč.

Minimální záloha pro vedlejší činnost OSVČ

Pro vedlejší činnost byla pro rok 2021 stanovena minimální záloha na sociální pojištění ve výši 1 036 Kč.

 • Základem pro stanovení minimální zálohy na vedlejší činnost je cílová průměrná mzda (zaokrouhlená nahoru), 3 892 Kč.
 • Z této sumy ještě jednou vypočítáme 29,2 % z 3 982 Kč důchodového pojištění.
 • Požadovaná měsíční záloha na vedlejší činnost tedy bude 1 137 Kč.

Zvýšení maximálního vyměřovacího základu

Maximální vyměřovací základ, který činí 48násobek průměrné mzdy, se zvýší i v roce 2022.

 • Osoby samostatně výdělečně činné jsou osvobozeny od placení přebytečného důchodového pojištění.
 • Nejvyšší vyměřovací základ pro rok 2022 bude 1 867 728 Kč.

Minimálních měsíčních zálohy na zdravotní pojištění

Zálohy na zdravotní pojištění musí být v roce 2021 minimálně 2 393 Kč.

 • Vyměřovací základ pro stanovení záloh je stanoven na 38 911 Kč měsíčně, což je průměrná hrubá měsíční mzda za rok 2022.
 • Vyměřovací základ tak má po zaokrouhlení na 19 Kč hodnotu 19 456 Kč.
 • Sazba nemocenského pojištění činí 0,135 x 19 456 Kč, neboli 13,5 % z vyměřovacího základu.
 • Tímto výpočtem vyjde v roce 2022 minimální měsíční záloha na nemocenské pojištění OSVČ 2 627 Kč.

Vedlejší činnost - Minimální výše zálohy na zdravotní pojištění

Osoby samostatně výdělečně činné jsou osvobozeny od povinnosti platit povinné minimální zálohy na zdravotní pojištění v měsících, kdy vykonávaly doplňkový zdroj příjmů. Díky tomu jsou osvobozeni od placení ročního pojistného na zdravotní pojištění předem.

O kolik se zvýší paušální daň pro OSVČ?

Paušální daň tvoří minimální odvod na zdravotní pojištění, minimální odvod na důchodové pojištění zvýšený o 15 % a daň z příjmu fyzických osob ve výši 100 Kč.

Jednotlivé hodnoty dílů jsou pro rok 2022:

 • Minimální příspěvek na zdravotní pojištění: 2 627 Kč
 • O 15 % vyšší minimální zdravotní pojištění 3 268 Kč (daň z příjmu fyzických osob 100 Kč)
 • Tyto sumy dohromady vyjdou na měsíční paušální daň ve výši 5 995 Kč.

Paušální daň se v roce 2021 zvýší o 526 Kč na 5 469 Kč měsíčně.

Porovnejte si HPP mzdu s OSVČ odměnou
HPP hrubá mzda
90 000
0 Kč
250 000 Kč
OSVČ obrat za měsíc
80 000
0 Kč
220 000 Kč

Čistý příjem: 68 000 Kč/měsíc

Autor článku
Adam Pavlát
Python - DevOps - CTO in Nearby
linkedin.com/in/adam-pavlat/