Přechod na paušální daň a správné vyplnění přehledu OSVČ

12. října 2022

Zálohy OSVČ se v přehledech od přechodu na paušální daň vyplňují jinak. Výši záloh na nadcházející rok vyplňují i nezávislí dodavatelé v přehledech pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu. Zálohy jsou však v rámci této platby použitelné, pokud OSVČ přešla na paušální daň.

Přehled pro ČSSZ

Informaci o výši záloh na následující rok živnostníci uvádějí také v přehledech pro poskytovatele zdravotního pojištění a Českou správu sociálního zabezpečení. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zveřejňuje přehled výdělků a nákladů OSVČ za daný kalendářní rok. Řádky v oddílu F slouží ke zjištění měsíčního vyměřovacího základu, který slouží k výpočtu záloh na důchodové pojištění a maximálního pojistného na nemocenské pojištění.

Tyto výpočty jsou pouze poučné a jsou zaměřeny výhradně na nezávislé dodavatele, jako takové jsou upravitelné. Zpracování přehledu nebrání jejich nekompletnost či neupravenost.

Podle ČSSZ to není povinná položka přehledu. Jakákoli pozornost věnovaná těmto výpočtům je pro někoho, kdo přešel na paušální systém, zcela zbytečná.

Elektronický formulář Přehled o příjmech a výdajích

Přehled pro zdravotní pojišťovnu

OSVČ by měla vyplnit typ nové zálohy na pojistné pro nový rok tak, jak jí určuje zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Ideální je využít interaktivní přehled OSVČ, který novou zálohu vyplní automaticky. Pokud je oddíl č. 6 „Nová výše zálohy“ na Přehledu plátcem vyplněn jinak, není nutné podávat nový Přehled.

  • Pojišťovna každopádně uloží aktualizovanou výši zálohy na nový rok pouze „v druhotné evidenci“ do doby, než bude podán přehled OSVČ za předchozí rok za osobu, která se účastní paušálního programu od ledna aktuálního roku.
  • Může totiž nastat situace zpětného ukončení režimu paušálu v průběhu kalendářního roku (např. plátce nesplnil podmínky pro vstup do režimu paušálu, ale finanční správa se o této skutečnosti dozví až následně).
  • Ukončením paušálního režimu se tedy plátce od ledna zpětně stává „klasickou“ OSVČ a zdravotní pojišťovna potřebuje mít informaci o výši zálohy, kterou musel plátce na pojistné zaplatit od ledna aktuálního jako „klasická“ OSVČ.

Elektronické formuláře Přehled o příjmech a výdajích pro různé zdravotní pojišťovny

Porovnejte si HPP mzdu s OSVČ odměnou
HPP hrubá mzda
90 000
0 Kč
250 000 Kč
OSVČ obrat za měsíc
80 000
0 Kč
220 000 Kč

Čistý příjem: 68 000 Kč/měsíc

Autor článku
Adam Pavlát
Python - DevOps - CTO in Nearby
linkedin.com/in/adam-pavlat/